Pikaopas jokaiselle yritykselle, joka käyttää kameravalvontaa

Olemme laatineet kameravalvontaa toteuttavien organisaatioiden tarpeisiin oppaan siitä, mitä tietosuojan näkökulmasta tulee ottaa huomioon kameravalvontaa toteutettaessa.

Mitä opas pitää sisällään?

  • Kameravalvonta , henkilötiedot ja niiden käsittely
  • Tietosuojatoimenpiteet ennen valvonnan aloittamista
  • Tietosuoja osana vastuullisuutta
  • Yleisimmät GDPR -virhetulkinnat yrityksissä
  • Tietosuojadokumentaatio: askelmerkit vaatimuksiin vastaamiseen
  • Mitä tietosuojapuutteista voi seurata (1- 4) ja miksi (5 – 6)?
  • Jatkotoimenpiteet ja helppo tapa ottaa tietosuoja haltuun!
Form 439155988 to be rendered here.